เตรียมเป็นแฟนเก่า - คะแนน นัจนันท์「 Lyric Version 」 | Back to Sing Music
Most recent data:

DateViews
2020/07/25576
2020/07/26576
2020/07/27576
2020/07/28576
2020/07/29576
2020/07/30576
2020/07/31576
2020/08/01576
2020/08/02576
2020/08/03576
2020/08/04576
2020/08/05576


Yearly estimates:

YearViews
2019~3,400,000
2020~2,400,000


Monthly estimates:

MonthViews
2019/11~2,100,000
2019/12~1,340,000
2020/01~840,000
2020/02~670,000
2020/03~380,000
2020/04~220,000
2020/05~159,000
2020/06~98,000
2020/07~33,000
2020/08~3,000
Published: 2019/11/09

Total views: 5,790,004
Expected to hit 6,000,000 on: 2022/09/08
Most views in a day: 193,607 (2019/11/09)

Likes: 45,202

Available worldwide.