Lynk Lee - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20191029 Rapcoustic 5 Đen, Kimmese 450,088 46
20200217 Buồn Thì Cứ Khóc Đi 188,841 74
20191101 Cô Gái Bàn Bên Đen 109,071 161
20191029 Đừng Gọi Anh Là Idol Đen 19,748 187
20191029 Nếu Mình Gần Nhau Đen, Chi Pu 3,906 197