Lynk Lee - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200730 Buồn Thì Cứ Khóc Đi 2,133,384 10
20191029 Rapcoustic 5 Đen, Kimmese 468,992 46
20191101 Cô Gái Bàn Bên Đen 109,071 161
20191029 Đừng Gọi Anh Là Idol Đen 19,748 187
20191029 Nếu Mình Gần Nhau Đen, Chi Pu 3,906 197