Da LAB - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200722 Thanh Xuan 4,901,717 1
20200225 Ngày Tận Thế Tóc Tiên, Touliver 1,333,941 15
20200731 Gác Lại Âu Lo Miu Lê 324,416 2
20180419 Một Nhà 33,960 151
20190322 Dung Ep Toi Uong Ruou 25,099 72
20190403 Mot Nha 19,932 181
20180504 Dung Tron Trong Phong Kimmese 6,595 94