Lula - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TH
20181106 ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ 6,175,397 14
20190824 เรื่องที่ขอ 626,444 54
20180408 เราไม่รู้จักกัน 138,978 36
20171204 เรื่องระหว่างทาง Chart Suchart 120,628 29
20190608 มีเหมือนไม่มี 104,850 109
20181228 ใครสักคน - เพลงประกอบละคร นางสาวไม่จํากัดนามสกุล 3,704 134
20180601 Status Feat.Ben Bizzy 1,898 167