Tien Tien - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190425 Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu Trang 2,501,124 5
20181027 Em Khong The Touliver 2,042,476 1
20200313 Cần Gì Hơn JustaTee 700,594 3
20190719 Câu Trả Lời Trang 316,147 39
20180314 Chắc Anh Đang Trang 75,248 8
20181026 Chắc Anh Đang (Remix) Darrys 47,799 127
20181218 Qua Ngay Mai 38,714 138
20180314 Say You Do 35,880 38
20180314 My Everything 14,875 163
20181216 Ta Cam On - 2018 4,116 42
20181130 Qua Ngay Mai - 2018 3,349 78
20180525 Over You 1,345 72