Vũ. - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20181119 Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em Đen, Thành Đồng 2,955,942 1
20200121 Lạ Lùng 2,682,869 17
20190722 Her Summer 1,238,883 3
20190612 Phút Ban Đầu 1,139,282 49
20190918 Đông Kiếm Em 1,126,927 57
20190612 Hành Tinh Song Song 684,475 6
20190612 Tâm Sự Của Ta 297,267 21
20190612 Do Ai? 261,844 45
20190612 129,469 62
20190612 Lời Yêu Em 107,153 182
20190612 Còn lại gì? 33,609 98
20190612 Xin Phép Được Cô Đơn 32,634 102
20190612 Có Thể Là Tại Sao? 30,274 126
20190612 Hành Tinh Song Song, Pt. 2 26,926 144
20190612 Rơi Quá Khứ 25,667 149
20190612 Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh 17,890 190
20190612 Đợi 5,357 151
20180927 Em là mưa 4,806 185
20190612 Chuyện những người yêu xa 3,830 141