Vũ. - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200826 Lạ Lùng 4,397,584 17
20181119 Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em Đen, Thành Đồng 4,162,241 1
20190722 Her Summer 2,015,861 3
20200721 Đông Kiếm Em 1,888,789 57
20190612 Phút Ban Đầu 1,256,175 49
20200623 Một Giấc Mơ Kimmese 691,334 7
20200501 ĐÃ TỪNG LÀ 690,461 10
20190612 Hành Tinh Song Song 684,475 6
20190612 Tâm Sự Của Ta 297,267 21
20190612 Do Ai? 261,844 45
20200621 Lời Yêu Em 194,987 162
20190612 129,469 62
20190612 Còn lại gì? 33,609 98
20190612 Xin Phép Được Cô Đơn 32,634 102
20190612 Có Thể Là Tại Sao? 30,274 126
20190612 Hành Tinh Song Song, Pt. 2 26,926 144
20190612 Rơi Quá Khứ 25,667 149
20190612 Mùa Mưa Ngâu Nằm Cạnh 17,890 190
20190612 Đợi 5,357 151
20180927 Em là mưa 4,806 185
20190612 Chuyện những người yêu xa 3,830 141