JustaTee - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200131 Làm Gì Phải Hốt Hoàng Thùy Linh, Đen 514,116 16
20200319 Đã Lỡ Yêu Em Nhiều 393,444 149
20181029 Thang Dien Phuong Ly 350,681 2
20200313 Cần Gì Hơn Tien Tien 311,948 3
20190203 Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì (Madihu Remix) Đen, Biên, Madihu 115,485 84
20180514 Da Lo Yeu Em Nhieu - Original 30,520 36
20180531 Da Lo Yeu Em Nhieu 5,911 137
20180706 Mat Troi Cua Em Phuong Ly 1,163 63