JustaTee - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200313 Cần Gì Hơn Tien Tien 1,067,810 3
20200131 Làm Gì Phải Hốt Hoàng Thùy Linh, Đen 935,367 16
20200525 Đã Lỡ Yêu Em Nhiều 604,859 132
20181029 Thang Dien Phuong Ly 350,681 2
20190203 Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì (Madihu Remix) Đen, Biên, Madihu 115,485 84
20180514 Da Lo Yeu Em Nhieu - Original 30,520 36
20180531 Da Lo Yeu Em Nhieu 5,911 137
20180706 Mat Troi Cua Em Phuong Ly 1,163 63