Noo Phước Thịnh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190912 Thuong Em La Dieu Anh Khong The Ngo 1,862,862 4
20181029 Nhung Ke Mong Mo 1,362,223 7
20191118 I'm Still Loving You 896,395 6
20180514 Hạnh Phúc Thoáng Qua 77,283 74
20180314 31,546 28
20180322 Chot Thay Em Khoc 21,967 45
20200124 Chúc Tết Mọi Nhà Hồ Ngọc Hà 4,719 102
20180324 Yêu Làm Chi Thủy Tiên 1,094 165