Big Daddy - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190704 Mượn Rượu Tỏ Tình Emily 2,560,839 1
20190806 Ơ Sao Bé Không Lắc Emily 36,187 131
20190709 Người Tình Nhỏ Bé Emily 14,509 169