Chillies - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200408 Mascara 2,243,730 3
20200408 Và Thế Là Hết 1,893,320 19
20200211 Có Em Đời Bỗng Vui 1,166,352 6
20200407 Vùng Ký Ức 1,062,810 1
20200408 Cảm Ơn Và Xin Lỗi 624,803 57
20200408 Nếu Ngày Mai Không Đến 213,443 110
20200408 Những Con Đường Song Song 167,076 125
20200408 Who 84,236 146