ERIK - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TR VN BG
20171231 Ruleta INNA 3,727,352 27 -- 76
20190926 Sau Tat Ca. - Original 409,827 -- 101 --
20190320 Sau Tat Ca - Original 329,711 -- 53 --
20200215 Lac Nhau Co Phai Muon Doi. - Original 291,184 -- 133 --
20181219 Dung co mo 203,502 -- 20 --
20200207 Trong Tri Nho Cua Anh Cover - Original 109,508 -- 185 --
20180324 Tôi Là Ai Trong Em (Đồi Thông) (Taxi! Em Tên Gì Ost) 53,089 -- 66 --
20180314 47,539 -- 13 --
20180525 Chạm Đáy Nỗi Đau 36,028 -- 48 --
20180514 Yêu Chưa Bao Giờ Là Sai 25,672 -- 50 --
20180525 Đừng Xin Lỗi Nữa Min 10,813 -- 139 --
20190710 Trong Trí Nhớ Của Anh 1,959 -- 192 --