Ngọt - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20191014 LẦN CUỐI (Đi Bên em Xót Xa Người Ơi) 1,384,756 5
20191101 Cho Tôi Lang Thang Đen 1,191,503 35
20180329 Em Dạo Này 408,379 25
20191012 Chuyển KÊNH (Sản Phẩm Này Không Phải Là Thuốc) 246,460 27
20191012 EM CÓ CHẮC Không (?) (Bài Ca Rebound) 119,771 35
20191012 GIẢ VỜ 119,553 33
20191008 Lần Cuối 83,174 13
20191012 HẾT THỜI 80,732 48
20191012 NỨT (Đôi Chân Đôi Tay Đôi Mắt Trái Tim) 78,968 50
20191012 VÉ ĐI Thiên Đường (Một Chiều) 77,867 54
20191012 MẾU MÁO (T.T) 73,393 52
20191012 MÀU (Đen Trắng) 71,831 53
20191012 Chuông BÁO THỨC (Sáng Rồi) 57,677 59
20191012 (Sau Đây Là) DỰ BÁO THỜI TIẾT (Cho Các Vùng Vào Ngày Mai) 55,649 60
20191012 (Tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG 52,244 72
20191012 (Bé) 46,289 83
20191012 RU MÌNH 38,316 102
20181011 Cho 36,428 154
20191204 Một Thời Để Nhớ Đen 4,903 160