Min - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190527 Bài Này Chill Phết Đen 3,614,716 1
20180525 Em mới là người yêu anh 1,048,707 1
20180314 Y.E.U (L.O.V.E) [Edm Version] 140,484 9
20180731 Em Mới Là Người Yêu Anh (Acoustic Version) 129,333 22
20200206 Tìm (Lost) Mr A 102,946 65
20180315 Y.E.U (L.O.V.E) [Acoustic Version] 25,691 116
20180803 Em Mới Là Người Yêu Anh (English Version) 11,562 113
20180525 Đừng Xin Lỗi Nữa ERIK 10,813 139
20181013 Tìm (Lost) (Acoustic Ver.) 1,265 61