LK Nhạc Vàng Hải Ngoại Vang Bóng 1 Thời | Lưu Chí Vỹ ft Lưu Ánh Loan, Lê Như, Diễm Thùy, Quỳnh Trang | Back to POPS Music
Most recent data:

DateViews
2020/07/2824
2020/07/2924
2020/07/3024
2020/07/3124
2020/08/0124
2020/08/0224
2020/08/0324
2020/08/0424
2020/08/0524
2020/08/0624
2020/08/0724
2020/08/0824


Yearly estimates:

YearViews
2017~7,700,000
2018~158,000
2020<1,000


Monthly estimates:

MonthViews
2017/03~1,350,000
2017/04~2,900,000
2017/05~2,100,000
2017/06~590,000
2017/07~300,000
2017/08~240,000
2017/09~89,000
2017/10~48,000
2017/11~41,000
2017/12~36,000
2018/01~22,000
2018/02~17,000
2018/03~18,000
2018/04~27,000
2018/05~20,000
2018/06~17,000
2018/07~33,000
2018/08~4,000
2020/07<1,000
2020/08<1,000
Published: 2017/03/17

Total views: 8,160,795
Most views in a day: 130,577 (2017/03/25)

Likes: 11,474

Available worldwide.