เริ่มใหม่กับฉันได้หม้าย - กันย์ ธารา [Official MV] | Back to BT-Media
Most recent data:

DateViews
2020/05/24312
2020/05/25287
2020/05/26248
2020/05/27296
2020/05/28328
2020/05/29336
2020/05/30307
2020/05/31278
2020/06/01261
2020/06/02239
2020/06/03264
2020/06/04259
Published: 2016/04/08

Total views: 2,277,589
Expected to hit 3,000,000 on: 2027/05/24
Most views in a day: 20,223 (2016/04/11)

Likes/dislikes: 15,235 / 579 (96.339%)

Available worldwide.