เริ่มใหม่กับฉันได้หม้าย - กันย์ ธารา [Official MV] | Back to BT-Media
Most recent data:

DateViews
2019/10/07635
2019/10/08836
2019/10/09870
2019/10/10670
2019/10/11792
2019/10/12571
2019/10/13661
2019/10/14666
Published: 2016/04/08

Total views: 2,142,879
Expected to hit 3,000,000 on: 2023/01/12
Most views in a day: 20,223 (2016/04/11)

Likes/dislikes: 14,198 / 546 (96.297%)

Available worldwide.