TRÚC NHÂN x MIRINDA – AIIII CHUYỆN CŨ BÁN HÔNG? (Official M/V) | Back to Trúc Nhân
Most recent data:

DateViews
2020/06/3066,938
2020/07/0153,541
2020/07/0254,115
2020/07/0349,778
2020/07/0477,976
2020/07/0565,159
2020/07/0655,605
2020/07/0758,392
2020/07/0858,392
2020/07/0958,392
2020/07/1058,392
2020/07/1159,473


Yearly estimates:

YearViews
2019~19,900,000
2020~31,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2019/12~19,900,000
2020/01~17,900,000
2020/02~2,400,000
2020/03~3,000,000
2020/04~3,200,000
2020/05~1,740,000
2020/06~1,600,000
2020/07~650,000
Published: 2019/12/18

Total views: 50,465,913
Expected to hit 60,000,000 on: 2020/12/13
Most views in a day: 4,722,603 (2019/12/18)

Likes/dislikes: 177,451 / 27,724 (86.488%)

Available worldwide.