مهرجان بنت الجيران " بهوايا انتي قاعده معايا " حسن شاكوش و عمر كمال - توزيع اسلام ساسو | Back to Hassan Shakosh
Most recent data:

DateViews
2023/05/2570,867
2023/05/2668,533
2023/05/2770,088
2023/05/2870,077
2023/05/2974,279
2023/05/3066,861
2023/05/3169,259
2023/06/0180,030
2023/06/0286,958
2023/06/0385,513
2023/06/0481,395
2023/06/0584,307


Yearly estimates:

YearViews
2019~21,000,000
2020~290,000,000
2021~259,000,000
2022~49,000,000
2023~12,700,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/11~11,200,000
2021/12~6,800,000
2022/01~5,800,000
2022/02~5,400,000
2022/03~5,000,000
2022/04~3,700,000
2022/05~5,200,000
2022/06~3,900,000
2022/07~3,300,000
2022/08~3,600,000
2022/09~3,200,000
2022/10~3,800,000
2022/11~2,900,000
2022/12~2,600,000
2023/01~3,100,000
2023/02~2,400,000
2023/03~2,700,000
2023/04~1,950,000
2023/05~2,200,000
2023/06~420,000
Published: 2019/12/05

Total views: 632,288,182
Expected to hit 700,000,000 on: 2025/08/12
Most views in a day: 793,457 (2019/12/05)

Likes: 5,770,870

Peaked at #137 and charted for 4 weeks.

On top lists:
#834 overall
#56 published in 2019
#98 of 2020
#117 of 2021
#572 by male artists
#4 by arabophone artists

Available worldwide.