ตัวติดถัง หลังติดนม - เอ๋ ฟองน้ำ [4K MusicVideo] | Back to BT-Media
Most recent data:

DateViews
2020/05/21227
2020/05/22226
2020/05/23208
2020/05/24167
2020/05/25179
2020/05/26188
2020/05/27190
2020/05/28179
2020/05/29192
2020/05/30173
2020/05/31173
2020/06/01179
Published: 2018/02/03

Total views: 1,869,707
Expected to hit 2,000,000 on: 2022/05/16
Most views in a day: 149,699 (2018/02/03)

Likes/dislikes: 16,324 / 1,132 (93.515%)

Available worldwide.