Cô Gái Ngày Hôm Qua - Vũ Cát Tường (OST Cô Gái Đến Từ Hôm Qua) | MV Official | Back to Yeah1 Music
Most recent data:

DateViews
2020/07/2572
2020/07/2672
2020/07/2772
2020/07/2872
2020/07/2972
2020/07/3072
2020/07/3172
2020/08/0172
2020/08/0272
2020/08/0372
2020/08/0472
2020/08/0572


Yearly estimates:

YearViews
2018~2,800,000
2019~940,000
2020~174,000


Monthly estimates:

MonthViews
2019/03~142,000
2019/04~47,000
2019/05~43,000
2019/06~40,000
2019/07~57,000
2019/08~43,000
2019/09~33,000
2019/10~29,000
2019/11~24,000
2019/12~21,000
2020/01~15,000
2020/02~17,000
2020/03~40,000
2020/04~65,000
2020/05~19,000
2020/06~14,000
2020/07~3,000
2020/08<1,000
Published: 2017/06/16

Total views: 5,477,186
Expected to hit 6,000,000 on: 2030/06/03
Most views in a day: 8,035 (2017/06/16)

Likes: 16,192

Available worldwide.