VÌ YÊU CỨ ĐÂM ĐẦU | MIN hóa nàng lân gợi cảm múa quạt tại Zing Music Awards 090120 | Back to Min
Most recent data:

DateViews
2020/01/13420,619
2020/01/14440,258
2020/01/15230,738
2020/01/16193,164
2020/01/17179,072
2020/01/18171,261
2020/01/19150,396
2020/01/20133,873
2020/01/21124,732
2020/01/22100,616
2020/01/23100,812


Yearly views:

YearViews
2020~2,200,000


Monthly views:

MonthViews
2020/01~2,200,000


Weekly views:

FromViews
2020/01/10~1,280,000
2020/01/17~960,000
Published: 2020/01/13

Total views: 2,354,316
Expected to hit 3,000,000 on: 2020/01/30
Most views in a day: 440,258 (2020/01/14)

Likes/dislikes: 58,873 / 731 (98.774%)

Available worldwide.