VÌ YÊU CỨ ĐÂM ĐẦU | MIN hóa nàng lân gợi cảm múa quạt tại Zing Music Awards 2019 | Back to Min
Most recent data:

DateViews
2020/07/266,780
2020/07/277,848
2020/07/287,534
2020/07/296,393
2020/07/307,396
2020/07/316,838
2020/08/015,600
2020/08/026,082
2020/08/036,936
2020/08/046,207
2020/08/055,523
2020/08/066,926


Yearly estimates:

YearViews
2020~5,700,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/01~2,800,000
2020/02~1,020,000
2020/03~620,000
2020/04~420,000
2020/05~270,000
2020/06~260,000
2020/07~260,000
2020/08~37,000
Published: 2020/01/13

Total views: 5,692,765
Expected to hit 6,000,000 on: 2020/09/24
Most views in a day: 440,258 (2020/01/14)

Likes/dislikes: 79,277 / 1,268 (98.426%)

Available worldwide.