ผู้สาวขี้เหล้า - เมย์ จิราพร feat.วงค์ ชนะกันต์ Lyric Version | Back to Other Thai artists
Most recent data:

DateViews
2020/01/1132,656
2020/01/1229,922
2020/01/1326,869
2020/01/1426,910
2020/01/1527,701
2020/01/1626,046
2020/01/1732,850
2020/01/1834,313
2020/01/1931,412
2020/01/2029,824
2020/01/2125,475
2020/01/2226,135


Yearly views:

YearViews
2017~170,000,000
2018~38,000,000
2019~13,000,000
2020~790,000


Monthly views:

MonthViews
2017/06~6,200,000
2017/07~28,000,000
2017/08~44,000,000
2017/09~40,000,000
2017/10~32,000,000
2017/11~15,400,000
2017/12~4,200,000
2018/01~17,900,000
2018/02~5,200,000
2018/03~3,300,000
2018/04~2,200,000
2018/05~2,300,000
2018/06~1,360,000
2018/07~1,240,000
2018/08~1,070,000
2018/09~790,000
2018/10~830,000
2018/11~780,000
2018/12~1,040,000
2019/01~850,000
2019/02~640,000
2019/03~820,000
2019/04~1,110,000
2019/05~740,000
2019/06~710,000
2019/07~880,000
2019/08~780,000
2019/09~1,550,000
2019/10~1,790,000
2019/11~1,720,000
2019/12~1,380,000
2020/01~790,000
Published: 2017/06/19

Total views: 221,808,405
Expected to hit 300,000,000 on: 2027/05/23
Most views in a day: 1,766,143 (2017/09/01)

Likes/dislikes: 463,354 / 63,292 (87.982%)

Peaked at #71 and charted for 17 weeks.

On top lists:
#330 published in 2017
#342 of 2017
#44 by Thai artists

Available worldwide.