كليب مهرجان اندال اندال ( مع انها لسعة شوية ) احمد موزه السلطان - انتاج لايك استديو | Back to Various Arabic videos
Most recent data:

DateViews
2021/02/17810,697
2021/02/18908,938
2021/02/19927,239
2021/02/20958,027
2021/02/21842,165
2021/02/22903,854
2021/02/23793,606
2021/02/24822,441
2021/02/25932,630
2021/02/26908,726
2021/02/27839,692
2021/02/28823,207


Yearly estimates:

YearViews
2021~59,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/01~32,000,000
2021/02~27,000,000
Published: 2020/11/13

Total views: 101,821,702
Expected to hit 200,000,000 on: 2021/06/23
Most views in a day: 1,260,415 (2021/01/17)

Likes/dislikes: 1,068,373 / 140,604 (88.370%)

Peaked at #78 and charted for 10 weeks.


Available worldwide.