كليب مهرجان اندال اندال ( مع انها لسعة شوية ) احمد موزه السلطان - انتاج لايك استديو | Back to Various Arabic videos
Most recent data:

DateViews
2021/07/12344,313
2021/07/13386,104
2021/07/14390,325
2021/07/15376,704
2021/07/16372,041
2021/07/17409,942
2021/07/18408,349
2021/07/19463,018
2021/07/20439,930
2021/07/21444,540
2021/07/22436,878
2021/07/23403,523


Yearly estimates:

YearViews
2021~136,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/01~32,000,000
2021/02~27,000,000
2021/03~24,000,000
2021/04~14,800,000
2021/05~15,800,000
2021/06~14,000,000
2021/07~9,400,000
Published: 2020/11/13

Total views: 179,833,316
Expected to hit 200,000,000 on: 2021/09/10
Most views in a day: 1,260,415 (2021/01/17)

Likes/dislikes: 1,518,980 / 267,177 (85.042%)

Peaked at #78 and charted for 14 weeks.

On top lists:
#44 by arabophone artists

Available worldwide.