كليب مهرجان اندال اندال ( مع انها لسعة شوية ) احمد موزه السلطان - انتاج لايك استديو | Back to Various Arabic videos
Most recent data:

DateViews
2021/10/11174,206
2021/10/12185,037
2021/10/13216,687
2021/10/14227,016
2021/10/15243,043
2021/10/16252,134
2021/10/17219,173
2021/10/18164,467
2021/10/19188,792
2021/10/20195,083
2021/10/21242,085
2021/10/22251,868


Yearly estimates:

YearViews
2021~161,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/01~32,000,000
2021/02~27,000,000
2021/03~24,000,000
2021/04~14,800,000
2021/05~15,800,000
2021/06~14,000,000
2021/07~12,200,000
2021/08~9,400,000
2021/09~7,500,000
2021/10~4,800,000
Published: 2020/11/13

Total views: 204,245,675
Expected to hit 300,000,000 on: 2023/01/22
Most views in a day: 1,260,415 (2021/01/17)

Likes/dislikes: 1,639,803 / 311,368 (84.042%)

Peaked at #78 and charted for 14 weeks.

On top lists:
#163 published in 2020
#220 of 2021
#38 by arabophone artists

Available worldwide.