كليب مهرجان اندال اندال ( مع انها لسعة شوية ) احمد موزه السلطان - انتاج لايك استديو | Back to Various Arabic videos
Most recent data:

DateViews
2022/08/06100,520
2022/08/07104,148
2022/08/08101,243
2022/08/0999,686
2022/08/1095,729
2022/08/11107,318
2022/08/12113,527
2022/08/13101,835
2022/08/1499,981
2022/08/1594,990
2022/08/16100,905
2022/08/1797,134


Yearly estimates:

YearViews
2021~177,000,000
2022~36,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/01~32,000,000
2021/02~27,000,000
2021/03~24,000,000
2021/04~14,800,000
2021/05~15,800,000
2021/06~14,000,000
2021/07~12,200,000
2021/08~9,400,000
2021/09~7,500,000
2021/10~7,000,000
2021/11~6,800,000
2021/12~7,300,000
2022/01~6,600,000
2022/02~6,000,000
2022/03~5,200,000
2022/04~3,500,000
2022/05~4,900,000
2022/06~4,100,000
2022/07~4,000,000
2022/08~1,750,000
Published: 2020/11/13

Total views: 256,500,758
Expected to hit 300,000,000 on: 2023/10/26
Most views in a day: 1,260,415 (2021/01/17)

Likes: 1,883,418

Peaked at #76 and charted for 14 weeks.

On top lists:
#164 published in 2020
#281 of 2021
#30 by arabophone artists

Available worldwide.