كليب مهرجان اندال اندال ( مع انها لسعة شوية ) احمد موزه السلطان - انتاج لايك استديو | Back to Various Arabic videos
Most recent data:

DateViews
2021/05/05395,715
2021/05/06380,995
2021/05/07384,949
2021/05/08411,161
2021/05/09372,342
2021/05/10386,382
2021/05/11444,167
2021/05/12617,003
2021/05/13702,116
2021/05/14695,365
2021/05/15650,376
2021/05/16567,788


Yearly estimates:

YearViews
2021~105,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/01~32,000,000
2021/02~27,000,000
2021/03~24,000,000
2021/04~14,800,000
2021/05~7,700,000
Published: 2020/11/13

Total views: 148,755,670
Expected to hit 200,000,000 on: 2021/08/14
Most views in a day: 1,260,415 (2021/01/17)

Likes/dislikes: 1,357,478 / 218,340 (86.144%)

Peaked at #78 and charted for 14 weeks.


Available worldwide.