สเตตัสถืกถิ่ม (เพลงประกอบภาพยนตร์ ไทบ้าน เดอะซีรี่ส์ ) บอย พนมไพร【Official Lyrics】 | Back to Boy Panomprai
Most recent data:

DateViews
2020/05/204,910
2020/05/215,801
2020/05/226,013
2020/05/236,205
2020/05/245,507
2020/05/254,543
2020/05/264,754
2020/05/275,056
2020/05/285,290
2020/05/296,105
2020/05/306,222
2020/05/315,262
Published: 2016/05/18

Total views: 175,724,138
Expected to hit 200,000,000 on: 2032/10/08
Most views in a day: 801,226 (2016/12/31)

Likes/dislikes: 219,719 / 26,817 (89.122%)

Peaked at #200 and charted for 1 week.

On top lists:
#336 published in 2016
#86 by Thai artists

Available worldwide.