Phim Ca Nhạc Tuổi Học Trò | Danh hài Hoài Linh, CS Ánh Linh, Mạc Văn Khoa, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề | Back to POPS Music
Most recent data:

DateViews
2020/07/2824
2020/07/2924
2020/07/3024
2020/07/3124
2020/08/0124
2020/08/0224
2020/08/0324
2020/08/0424
2020/08/0524
2020/08/0624
2020/08/0724
2020/08/0824


Yearly estimates:

YearViews
2020~181,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/01~100,000
2020/02~39,000
2020/03~13,000
2020/04~8,000
2020/05~8,000
2020/06~10,000
2020/07~3,000
2020/08<1,000
Published: 2017/08/01

Total views: 8,514,568
Most views in a day: 9,927 (2017/08/01)

Likes: 30,575

Available worldwide.