em bỏ hút thuốc chưa - người yêu cũ nhắn tin hỏi nhưng bích phương không muốn trả lời | Back to Bích Phương
Most recent data:

DateViews
2020/05/17851,279
2020/05/181,737,302
2020/05/191,552,648
2020/05/201,508,980
2020/05/211,311,903
2020/05/221,438,196
2020/05/231,695,966
2020/05/241,429,079
Published: 2020/05/17

Total views: 12,056,613
Expected to hit 100,000,000 on: 2020/07/24
Most views in a day: 1,737,302 (2020/05/18)

Likes/dislikes: 325,055 / 9,720 (97.097%)

Peaked at #90 and charted for 1 week.


Available worldwide.