MC Lan e MC WM - Ei Psiu To Ti Observando - Tum Tum Balançando (Lan RW e DJ Will O Cria) | Back to MC Lan
Most recent data:

DateViews
2020/09/136,036
2020/09/144,950
2020/09/154,907
2020/09/165,242
2020/09/174,990
2020/09/185,812
2020/09/195,609
2020/09/205,236
2020/09/214,792
2020/09/223,811
2020/09/233,915
2020/09/244,491


Yearly estimates:

YearViews
2018~31,000,000
2019~2,400,000
2020~1,250,000


Monthly estimates:

MonthViews
2018/12~1,110,000
2019/01~163,000
2019/02~175,000
2019/03~131,000
2019/04~270,000
2019/05~260,000
2019/06~196,000
2019/07~200,000
2019/08~173,000
2019/09~185,000
2019/10~210,000
2019/11~200,000
2019/12~187,000
2020/01~177,000
2020/02~180,000
2020/03~180,000
2020/04~117,000
2020/05~92,000
2020/06~85,000
2020/07~114,000
2020/08~174,000
2020/09~133,000
Published: 2017/03/04

Total views: 61,858,460
Expected to hit 70,000,000 on: 2025/06/17
Most views in a day: 89,729 (2017/03/04)

Likes/dislikes: 476,619 / 21,316 (95.719%)

Video blocked in:
Denmark