บุญผลา - ไมค์ ภิรมย์พร【LYRIC VIDEO】 | Back to GMM Grammy
Most recent data:

DateViews
2020/01/1659,065
2020/01/1761,915
2020/01/1871,871
2020/01/1965,842
2020/01/2061,000
2020/01/2167,257
2020/01/2262,415
2020/01/2366,759
2020/01/2467,565
2020/01/2576,241
2020/01/2670,130
2020/01/2766,047


Yearly views:

YearViews
2017~10,400,000
2018~212,000,000
2019~33,000,000
2020~1,730,000


Monthly views:

MonthViews
2017/12~10,400,000
2018/01~38,000,000
2018/02~35,000,000
2018/03~26,000,000
2018/04~24,000,000
2018/05~18,500,000
2018/06~12,800,000
2018/07~13,500,000
2018/08~12,000,000
2018/09~8,400,000
2018/10~9,100,000
2018/11~7,400,000
2018/12~7,300,000
2019/01~6,100,000
2019/02~5,100,000
2019/03~4,100,000
2019/04~3,400,000
2019/05~2,200,000
2019/06~1,820,000
2019/07~1,570,000
2019/08~1,620,000
2019/09~1,740,000
2019/10~1,950,000
2019/11~1,740,000
2019/12~1,850,000
2020/01~1,730,000
Published: 2017/12/13

Total views: 257,743,487
Expected to hit 300,000,000 on: 2021/10/16
Most views in a day: 1,828,894 (2018/01/27)

Likes/dislikes: 515,935 / 67,243 (88.470%)

Peaked at #78 and charted for 13 weeks.

On top lists:
#268 published in 2017
#293 of 2018
#28 by Thai artists

Available worldwide.