งานแต่งคนจน - มนต์แคน แก่นคูน【 MV CUTDOWN】 | Back to Monkan Kankoon
Most recent data:

DateViews
2020/01/16550,903
2020/01/17571,268
2020/01/18635,796
2020/01/19610,561
2020/01/20595,405
2020/01/21601,683
2020/01/22584,725
2020/01/23625,223
2020/01/24673,772
2020/01/25645,775
2020/01/26629,946
2020/01/27549,547


Yearly views:

YearViews
2019~3,400,000
2020~15,100,000


Monthly views:

MonthViews
2019/12~3,400,000
2020/01~15,100,000


Weekly views:

FromViews
2019/12/13~189,000
2019/12/20~1,460,000
2019/12/27~2,500,000
2020/01/03~3,500,000
2020/01/10~4,200,000
2020/01/17~4,200,000
2020/01/24~2,500,000
Published: 2019/12/19

Total views: 18,812,298
Expected to hit 100,000,000 on: 2020/06/09
Most views in a day: 673,772 (2020/01/24)

Likes/dislikes: 80,677 / 4,003 (95.273%)

Available worldwide.