ชาติ สุชาติ - การเดินทาง (Backpack) [Official MV] | Back to What The Duck
Most recent data:

DateViews
2022/06/1013,627
2022/06/1117,695
2022/06/1215,318
2022/06/1313,579
2022/06/1415,960
2022/06/1514,293
2022/06/1615,759
2022/06/1715,136
2022/06/1814,993
2022/06/1915,473
2022/06/2014,730
2022/06/2113,291


Yearly estimates:

YearViews
2015~48,000,000
2016~95,000,000
2017~11,300,000
2018~9,800,000
2019~13,100,000
2020~11,200,000
2021~7,900,000
2022~3,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2015/08~550,000
2015/09~2,100,000
2015/10~6,500,000
2015/11~16,600,000
2015/12~23,000,000
2016/01~19,800,000
2016/02~17,500,000
2016/03~15,900,000
2016/04~13,000,000
2016/05~9,600,000
2016/06~6,600,000
2016/07~3,800,000
2016/08~2,700,000
2016/09~2,000,000
2016/10~1,710,000
2016/11~1,300,000
2016/12~1,300,000
2017/01~1,010,000
2017/02~1,150,000
2017/03~1,710,000
2017/04~1,040,000
2017/05~910,000
2017/06~870,000
2017/07~900,000
2017/08~880,000
2017/09~760,000
2017/10~890,000
2017/11~770,000
2017/12~450,000
2018/01~450,000
2018/02~430,000
2018/03~490,000
2018/04~410,000
2018/05~400,000
2018/06~370,000
2018/07~770,000
2018/08~1,190,000
2018/09~1,230,000
2018/10~1,480,000
2018/11~1,270,000
2018/12~1,290,000
2019/01~1,220,000
2019/02~1,150,000
2019/03~990,000
2019/04~950,000
2019/05~1,100,000
2019/06~1,050,000
2019/07~1,280,000
2019/08~1,240,000
2019/09~1,140,000
2019/10~1,130,000
2019/11~830,000
2019/12~1,010,000
2020/01~990,000
2020/02~960,000
2020/03~1,130,000
2020/04~1,140,000
2020/05~1,300,000
2020/06~1,610,000
2020/07~820,000
2020/08~610,000
2020/09~610,000
2020/10~690,000
2020/11~680,000
2020/12~640,000
2021/01~710,000
2021/02~690,000
2021/03~820,000
2021/04~680,000
2021/05~680,000
2021/06~710,000
2021/07~710,000
2021/08~760,000
2021/09~730,000
2021/10~530,000
2021/11~470,000
2021/12~440,000
2022/01~470,000
2022/02~520,000
2022/03~610,000
2022/04~540,000
2022/05~520,000
2022/06~310,000
Published: 2015/08/13

Total views: 199,626,918
Expected to hit 200,000,000 on: 2022/07/17
Most views in a day: 920,235 (2015/12/09)

Likes: 588,484

Peaked at #85 and charted for 21 weeks.

On top lists:
#313 published in 2015
#88 by Thai artists

Available worldwide.