ยังฮักไผอีกได้บ่ - มนต์แคน แก่นคูน , มีนตรา อินทิรา 【MUSIC VIDEO】 | Back to Monkan Kankoon
Most recent data:

DateViews
2022/07/29145,982
2022/07/30122,966
2022/07/31143,698
2022/08/01148,702
2022/08/02146,265
2022/08/03145,103
2022/08/04125,244
2022/08/05132,865
2022/08/06144,666
2022/08/07140,061
2022/08/08127,213
2022/08/09133,009


Yearly estimates:

YearViews
2020~62,000,000
2021~179,000,000
2022~38,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/10~3,500,000
2020/11~27,000,000
2020/12~32,000,000
2021/01~33,000,000
2021/02~30,000,000
2021/03~27,000,000
2021/04~22,000,000
2021/05~14,300,000
2021/06~11,300,000
2021/07~9,400,000
2021/08~6,800,000
2021/09~6,600,000
2021/10~6,600,000
2021/11~5,600,000
2021/12~6,400,000
2022/01~6,900,000
2022/02~6,200,000
2022/03~5,100,000
2022/04~4,800,000
2022/05~4,200,000
2022/06~4,600,000
2022/07~4,500,000
2022/08~1,240,000
Published: 2020/10/27

Total views: 278,608,535
Expected to hit 300,000,000 on: 2023/01/15
Most views in a day: 1,327,418 (2021/01/19)

Likes: 530,514

Peaked at #75 and charted for 25 weeks.

On top lists:
#138 published in 2020
#273 of 2021
#36 by Thai artists

Available worldwide.