ยังฮักไผอีกได้บ่ - มนต์แคน แก่นคูน , มีนตรา อินทิรา 【MUSIC VIDEO】 | Back to Monkan Kankoon
Most recent data:

DateViews
2023/03/19121,980
2023/03/20112,631
2023/03/21105,952
2023/03/22101,257
2023/03/23113,205
2023/03/24110,112
2023/03/25107,342
2023/03/26111,754
2023/03/27113,170
2023/03/28109,961
2023/03/29103,012
2023/03/3096,389


Yearly estimates:

YearViews
2020~62,000,000
2021~179,000,000
2022~61,000,000
2023~10,900,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/10~3,500,000
2020/11~27,000,000
2020/12~32,000,000
2021/01~33,000,000
2021/02~30,000,000
2021/03~27,000,000
2021/04~22,000,000
2021/05~14,300,000
2021/06~11,300,000
2021/07~9,400,000
2021/08~6,800,000
2021/09~6,600,000
2021/10~6,600,000
2021/11~5,600,000
2021/12~6,400,000
2022/01~6,900,000
2022/02~6,200,000
2022/03~5,100,000
2022/04~4,800,000
2022/05~4,200,000
2022/06~4,600,000
2022/07~4,500,000
2022/08~4,400,000
2022/09~5,100,000
2022/10~5,400,000
2022/11~4,600,000
2022/12~4,700,000
2023/01~4,100,000
2023/02~3,400,000
2023/03~3,500,000
Published: 2020/10/27

Total views: 312,507,639
Expected to hit 400,000,000 on: 2025/07/15
Most views in a day: 1,327,418 (2021/01/19)

Likes: 575,141

Peaked at #75 and charted for 24 weeks.

On top lists:
#134 published in 2020
#274 of 2021
#28 by Thai artists

Available worldwide.