Phim Ca Nhạc Hài Yêu Chị Hai Lúa [Phần 2] | Lê Như, Bạch Long, Anh Tú | Back to POPS Music
Most recent data:

DateViews
2020/07/2824
2020/07/2924
2020/07/3024
2020/07/3124
2020/08/0124
2020/08/0224
2020/08/0324
2020/08/0424
2020/08/0524
2020/08/0624
2020/08/0724
2020/08/0824


Yearly estimates:

YearViews
2020~470,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/01~116,000
2020/02~139,000
2020/03~53,000
2020/04~117,000
2020/05~24,000
2020/06~14,000
2020/07~3,000
2020/08<1,000
Published: 2017/10/11

Total views: 6,331,615
Most views in a day: 9,409 (2020/02/08)

Likes: 17,329

Available worldwide.