อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ - วงแทมมะริน [4K MusicVideo] | Back to BT-Media
Most recent data:

DateViews
2020/06/2451,610
2020/06/2541,995
2020/06/2649,950
2020/06/2749,255
2020/06/2842,484
2020/06/2939,994
2020/06/3044,453
2020/07/0139,623
2020/07/0240,292
2020/07/0346,824
2020/07/0445,682
2020/07/0539,510
Published: 2019/11/30

Total views: 28,699,572
Expected to hit 30,000,000 on: 2020/08/06
Most views in a day: 402,600 (2019/12/15)

Likes/dislikes: 207,984 / 6,369 (97.029%)

Available worldwide.