อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ - วงแทมมะริน [4K MusicVideo] | Back to BT-Media
Most recent data:

DateViews
2019/11/30334,230
2019/12/01334,230
2019/12/02330,780
2019/12/03307,837
2019/12/04342,323
2019/12/05320,682
Published: 2019/11/30

Total views: 2,534,209
Expected to hit 100,000,000 on: 2020/10/03
Most views in a day: 342,323 (2019/12/04)

Likes/dislikes: 54,498 / 752 (98.639%)

Available worldwide.