ผิดหรือที่รักเธอ Ost.กรงกรรม | ใหม่ เจริญปุระ | Official MV | Back to Ch3 Soundtrack
Most recent data:

DateViews
2020/07/25648
2020/07/26648
2020/07/27648
2020/07/28648
2020/07/29648
2020/07/30648
2020/07/31648
2020/08/01648
2020/08/02648
2020/08/03648
2020/08/04648
2020/08/05648


Yearly estimates:

YearViews
2019~5,100,000
2020~750,000


Monthly estimates:

MonthViews
2019/03~760,000
2019/04~1,360,000
2019/05~1,260,000
2019/06~430,000
2019/07~220,000
2019/08~145,000
2019/09~78,000
2019/10~80,000
2019/11~76,000
2019/12~60,000
2020/01~76,000
2020/02~113,000
2020/03~164,000
2020/04~145,000
2020/05~114,000
2020/06~100,000
2020/07~34,000
2020/08~3,000
Published: 2019/02/04

Total views: 5,834,229
Expected to hit 6,000,000 on: 2022/10/19
Most views in a day: 91,973 (2019/04/24)

Likes: 34,100

Available worldwide.