งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง (Live Session Season 2) | Back to Cocktail
Most recent data:

DateViews
2023/01/27666
2023/01/28698
2023/01/29686
2023/01/30691
2023/01/31624
2023/02/01608
2023/02/02605
2023/02/03602
2023/02/04599
2023/02/05655
2023/02/06568
2023/02/07463


Yearly estimates:

YearViews
2021~730,000
2022~1,090,000
2023~27,000


Monthly estimates:

MonthViews
2022/02~109,000
2022/03~53,000
2022/04~39,000
2022/05~200,000
2022/06~220,000
2022/07~127,000
2022/08~55,000
2022/09~46,000
2022/10~26,000
2022/11~27,000
2022/12~21,000
2023/01~23,000
2023/02~4,000
Published: 2021/08/22

Total views: 1,848,048
Expected to hit 2,000,000 on: 2023/11/04
Most views in a day: 11,963 (2022/05/16)

Likes: 13,769

Available worldwide.