ดึงดัน - COCKTAIL X ตั๊ก ศิริพร (JOOX 100x100 SEASON 2)「Official MV」 | Back to Cocktail
Most recent data:

DateViews
2023/01/2474,164
2023/01/2572,810
2023/01/2681,188
2023/01/2785,786
2023/01/2879,221
2023/01/2968,425
2023/01/3066,641
2023/01/3166,774
2023/02/0177,847
2023/02/0285,198
2023/02/0375,337
2023/02/0473,706


Yearly estimates:

YearViews
2020~116,000,000
2021~154,000,000
2022~48,000,000
2023~2,900,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/10~10,500,000
2020/11~42,000,000
2020/12~64,000,000
2021/01~42,000,000
2021/02~26,000,000
2021/03~23,000,000
2021/04~15,400,000
2021/05~10,000,000
2021/06~7,200,000
2021/07~6,400,000
2021/08~4,800,000
2021/09~4,100,000
2021/10~5,400,000
2021/11~5,000,000
2021/12~6,100,000
2022/01~5,500,000
2022/02~4,500,000
2022/03~4,100,000
2022/04~4,100,000
2022/05~4,200,000
2022/06~3,600,000
2022/07~4,200,000
2022/08~3,900,000
2022/09~3,800,000
2022/10~3,900,000
2022/11~3,300,000
2022/12~3,000,000
2023/01~2,600,000
2023/02~310,000
Published: 2020/10/22

Total views: 321,728,543
Expected to hit 400,000,000 on: 2026/02/08
Most views in a day: 2,283,792 (2020/12/11)

Likes: 1,379,617

Peaked at #20 and charted for 22 weeks.

On top lists:
#122 published in 2020
#374 of 2021
#26 by Thai artists

Available worldwide.