ฉันยังรักเธอ เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle Ft ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ [Official Music Video] | Back to Other Thai artists
Most recent data:

DateViews
2021/11/2135,259
2021/11/2233,401
2021/11/2332,188
2021/11/2433,930
2021/11/2532,424
2021/11/2639,819
2021/11/2744,572
2021/11/2836,669
2021/11/2939,223
2021/11/3033,261
2021/12/0135,750
2021/12/0230,946


Yearly estimates:

YearViews
2018~178,000,000
2019~114,000,000
2020~29,000,000
2021~16,700,000


Monthly estimates:

MonthViews
2018/05~1,780,000
2018/06~6,600,000
2018/07~28,000,000
2018/08~38,000,000
2018/09~33,000,000
2018/10~25,000,000
2018/11~24,000,000
2018/12~22,000,000
2019/01~19,300,000
2019/02~15,700,000
2019/03~11,900,000
2019/04~9,800,000
2019/05~8,800,000
2019/06~7,800,000
2019/07~7,100,000
2019/08~7,800,000
2019/09~10,000,000
2019/10~7,600,000
2019/11~4,200,000
2019/12~3,800,000
2020/01~3,300,000
2020/02~2,900,000
2020/03~2,900,000
2020/04~1,820,000
2020/05~1,790,000
2020/06~1,690,000
2020/07~1,750,000
2020/08~2,900,000
2020/09~2,800,000
2020/10~2,400,000
2020/11~2,400,000
2020/12~2,200,000
2021/01~1,880,000
2021/02~1,710,000
2021/03~1,760,000
2021/04~1,360,000
2021/05~1,310,000
2021/06~1,310,000
2021/07~1,450,000
2021/08~1,980,000
2021/09~1,340,000
2021/10~1,370,000
2021/11~1,140,000
2021/12~67,000
Published: 2018/05/18

Total views: 336,696,879
Expected to hit 400,000,000 on: 2026/09/17
Most views in a day: 1,368,040 (2018/08/24)

Likes/dislikes: 1,058,477 / 64,862 (94.226%)

Peaked at #114 and charted for 11 weeks.

On top lists:
#240 published in 2018
#400 of 2018
#17 by Thai artists

Available worldwide.