ไม่มีอีกแล้ว -MAHAHING [ เอ มหาหิงค์ ] 【OFFICIAL MV】 | Back to Mahahing
Most recent data:

DateViews
2020/05/195,955
2020/05/205,128
2020/05/215,426
2020/05/225,010
2020/05/234,295
2020/05/243,680
2020/05/253,789
2020/05/263,470
2020/05/273,500
2020/05/283,779
2020/05/294,127
2020/05/304,263
Published: 2016/03/19

Total views: 122,161,172
Expected to hit 200,000,000 on: 2075/03/04
Most views in a day: 108,076 (2016/03/19)

Likes/dislikes: 197,514 / 13,212 (93.730%)

On top lists:
#500 published in 2016

Available worldwide.