ดีลมั้ย ดีลMUCH - ต่าย อรทัย, ไผ่ พงศธร, เบลล์ นิภาดา 【MUSIC VIDEO】 | Back to GMM Grammy
Most recent data:

DateViews
2022/11/22240
2022/11/23259
2022/11/24265
2022/11/25251
2022/11/26298
2022/11/27269
2022/11/28255
2022/11/29237
2022/11/30197
2022/12/01250
2022/12/02271
2022/12/03299


Yearly estimates:

YearViews
2021~55,000,000
2022~111,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/03~790,000
2021/04~31,000,000
2021/05~22,000,000
2021/06~270,000
2021/07~360,000
2021/08~410,000
2021/09~350,000
2021/10~102,000
2021/11~51,000
2021/12~32,000
2022/01~20,000
2022/02~12,000
2022/03~12,000
2022/04~11,000
2022/05~10,000
2022/06~9,000
2022/07~8,000
2022/08~8,000
2022/09~6,000
2022/10~7,000
2022/11~7,000
2022/12<1,000
Published: 2021/03/31

Total views: 55,327,922
Expected to hit 60,000,000 on: 2071/01/06
Most views in a day: 3,042,144 (2021/04/09)

Likes: 17,556

Peaked at #42 and charted for 8 weeks.


Available worldwide.