คิดฮอดเด้อ - เนม สุรพงศ์ 【 OFFICIAL MV 】 | Back to Kratai Phannipha
Most recent data:

DateViews
2022/05/0535,107
2022/05/0634,568
2022/05/0739,131
2022/05/0833,464
2022/05/0934,216
2022/05/1031,148
2022/05/1132,481
2022/05/1230,698
2022/05/1327,699
2022/05/1434,876
2022/05/1531,054
2022/05/1628,401


Yearly estimates:

YearViews
2019~38,000,000
2020~141,000,000
2021~26,000,000
2022~5,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2019/12~38,000,000
2020/01~43,000,000
2020/02~25,000,000
2020/03~18,500,000
2020/04~10,900,000
2020/05~8,900,000
2020/06~6,600,000
2020/07~6,000,000
2020/08~4,900,000
2020/09~4,500,000
2020/10~4,500,000
2020/11~4,600,000
2020/12~4,500,000
2021/01~3,500,000
2021/02~2,500,000
2021/03~2,600,000
2021/04~2,300,000
2021/05~1,840,000
2021/06~1,640,000
2021/07~1,680,000
2021/08~1,660,000
2021/09~1,780,000
2021/10~1,990,000
2021/11~2,100,000
2021/12~1,990,000
2022/01~1,490,000
2022/02~990,000
2022/03~940,000
2022/04~1,020,000
2022/05~520,000
Published: 2019/12/06

Total views: 209,887,745
Expected to hit 300,000,000 on: 2030/03/31
Most views in a day: 2,272,047 (2019/12/30)

Likes: 810,085

Peaked at #23 and charted for 12 weeks.

On top lists:
#318 published in 2019
#460 of 2020
#810 by female artists
#75 by Thai artists

Available worldwide.