ผีเห็นผี - L.กฮ. | TMG RECORD OFFICIAL MV | Back to L.กฮ.
Most recent data:

DateViews
2022/11/22493,038
2022/11/23491,597
2022/11/24461,711
2022/11/25499,756
2022/11/26557,736
2022/11/27527,802
2022/11/28530,162
2022/11/29541,291
2022/11/30529,419
2022/12/01545,265
2022/12/02490,444
2022/12/03559,355


Yearly estimates:

YearViews
2022~21,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2022/11~19,200,000
2022/12~1,600,000
Published: 2022/11/05

Total views: 21,200,411
Expected to hit 100,000,000 on: 2023/05/08
Most views in a day: 1,221,866 (2022/11/06)

Likes: 217,994

Peaked at #55 and charted for 4 weeks.


Available worldwide.