แสงสว่าง Ost.เขาวานให้หนูเป็นสายลับ | บอย พีซเมคเกอร์ | Official MV | Back to Ch3 Soundtrack
Most recent data:

DateViews
2020/07/251,848
2020/07/261,848
2020/07/271,848
2020/07/281,848
2020/07/291,848
2020/07/301,848
2020/07/311,848
2020/08/011,848
2020/08/021,848
2020/08/031,848
2020/08/041,848
2020/08/051,848


Yearly estimates:

YearViews
2019~3,100,000
2020~2,400,000


Monthly estimates:

MonthViews
2019/11~1,200,000
2019/12~1,900,000
2020/01~770,000
2020/02~380,000
2020/03~240,000
2020/04~191,000
2020/05~250,000
2020/06~430,000
2020/07~107,000
2020/08~9,000
Published: 2019/11/04

Total views: 5,491,681
Expected to hit 6,000,000 on: 2022/10/25
Most views in a day: 79,168 (2019/12/14)

Likes: 29,825

Available worldwide.