YouTube Vietnam - Week ending 2022/08/04 | Daily

PosP+TrackWksPk(x?)StreamsStreams+
1 +1
Tăng Duy Tân - Bên Trên Tầng Lầu
4 1(x1) 4,296,615 -1,245,314
2 NEW
BLACKPINK - Ready for Love
1 2(x1) 4,224,072
3 -2
Jack - J97 - NGÔI SAO CÔ ĐƠN
3 1(x2) 3,593,774 -4,313,205
4 -1
Thịnh Suy - Khu Tôi Không Sống
5 1(x1) 3,018,799 -885,285
5 +1
Khac Trieu - THANH XUÂN MÃI CHÁY | Cẩm Vân x Khắc Triệu (Đêm Đô Thị Remake)
2 5 2,982,100 -24,083
6 -1
Tracy Thảo My - HẾT SẢY MIỀN TÂY
4 5 2,864,185 -265,268
7 -3
Miu Lê - Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay
8 1(x4) 2,705,911 -1,007,220
8 NEW
Nal - DANG DỞ
1 8 2,208,263
9 -2
1991S ENT - BEAT PHAO HONG (DAT LONG VINH H2O REMIX)
3 7 2,157,098 -363,255
10 NEW
W/n - 3107-4 (feat. Нау)
1 10 2,139,456
11 +4
Diệu Kiên - Xin Má Rước Dâu
5 11 1,905,956 +291,079
12 NEW
Luong Bich Huu - Dằm Trong Tim
1 12 1,840,883
13 NEW
Đạt Long Vinh - Pháo Hồng
1 13 1,825,606
14 -2
Đinh Tùng Huy - Ai Chung Tình Được Mãi
35 2(x5) 1,686,014 -115,215
15 -1
Tlinh - vaicaunoicokhiennguoithaydoi
7 9 1,624,272 -82,763
16 NEW
ATEEZ - Guerrilla
1 16 1,623,084
17 NEW
ATBO - Monochrome (Color)
1 17 1,578,733
18 -2
Nal - Rồi Tới Luôn
9 9 1,546,804 -63,199
19 -8
Khang Việt - Em Nên Dừng Lại
5 7 1,502,589 -307,094
20 NEW
Tlinh - MÁU LÊN NÀO - tlinh | Official MV
1 20 1,490,889