Thái Đinh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200721 Phố Không Em 1,527,596 62
20200805 Đi Qua Mùa Hạ 1,033,935 99
20200807 Em Có Còn Dùng Số Này Không 104,303 155