Thái Đinh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200118 Phố Không Em 557,548 72
20191223 Đi Qua Mùa Hạ 343,951 129
20191003 Em Có Còn Dùng Số Này Không 69,445 155