Nana Lee - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TW
20170516 不曾回來過 - 電視劇"通靈少女"插曲 4,609,806 5
20160511 說實話 1,181,850 10
20170221 開門關門 Sandrine Pinna, Fan Yi Chen, 林慶台, 趙詠華, Suming, 米非, Juan Ying Zhuang, Zhong Yu Lin, 馬念先, Wei Min Ying, Min Xiong Lee 183,034 65
20160712 甜美的繩索 164,406 99
20160520 打勾勾 29,484 77
20160603 爸爸 13,333 83
20160513 對自己說抱歉 4,692 133
20160318 最愛的人 Dawen Wang 3,825 186
20171124 命中注定 - 偶像劇「逃婚100次」插曲 3,668 140
20160429 Gonna Be OK 1,994 175