Đông Nhi - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20181125 Giả Vờ Say 175,086 22
20181102 Xin Lỗi Anh Quá Phiền 58,935 34
20181214 Xin loi anh qua phien 41,431 62
20181214 Ket Nguyet 35,124 46
20181214 Goi Em Di 12,839 140
20181214 Vi em qua yeu anh 7,846 119
20181208 Gọi Em Đi 7,706 114
20181214 Dong cua then cai Tram xi mang 7,386 131
20181214 Nguoi tung noi 6,423 163
20181214 EM khong muon nghi ngo 6,321 167
20180315 Cho Em Một Lần Yêu 5,813 141
20181214 Dung de anh danh roi em nay 5,792 188
20180316 Cho Em Mot Lan Yeu 1,964 120
20181214 Con roi cua em 1,787 55
20181214 Gia Vo Say 1,406 82