Trang - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190425 Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu Tien Tien 2,684,553 5
20190719 Câu Trả Lời Tien Tien 316,147 39
20200112 Bài Hát Của Em 256,765 59
20180915 Thư Cho Anh 168,808 42
20191108 Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ 66,932 103
20191104 Nếu Anh Cần Tôi 17,530 164
20180817 Em Viết Nên 10,572 125
20191125 Ta Mơ Thấy Nhau Xanh 8+1 2,099 193
20180413 Ngày hôm qua đã Xanh 8+1 1,347 85
20190315 Giữ Cho Em Một Thế Giới Khoa Vũ 1,156 180