Phùng Khánh Linh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20191206 Hôm Nay Tôi Buồn 1,017,534 13
20181219 Thành Phố Xa Lạ 118,184 43
20180926 Mới Đây Thôi 12,865 105