Phùng Khánh Linh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20200730 Hôm Nay Tôi Buồn 1,617,057 13
20181219 Thành Phố Xa Lạ 118,184 43
20180926 Mới Đây Thôi 12,865 105
20200803 Thế Giới Không Anh 10,631 114