Truc Nhan - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20180720 Người Ta Có Thương Mình Đâu 462,984 2
20190424 Lớn Rồi Còn Khóc Nhè 444,635 15
20180322 Ve (Acoustic Version) 7,584 162