Truc Nhan - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190822 Sáng Mắt Chưa 1,303,937 6
20190424 Lớn Rồi Còn Khóc Nhè 1,259,737 15
20180720 Người Ta Có Thương Mình Đâu 1,092,697 2
20180322 Ve (Acoustic Version) 7,584 162