เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย - เบียร์ พร้อมพงษ์ 【MUSIC VIDEO】 | Back to GMM Grammy
Most recent data:

DateViews
2022/11/20224,478
2022/11/21328,217
2022/11/22366,730
2022/11/23381,471
2022/11/24400,959
2022/11/25441,228


Yearly estimates:

YearViews
2022~2,100,000


Monthly estimates:

MonthViews
2022/11~2,100,000
Published: 2022/11/20

Total views: 2,235,582
Expected to hit 100,000,000 on: 2023/07/25
Most views in a day: 441,228 (2022/11/25)

Likes: 39,140

Available worldwide.