Spotify Chart History

Title: Nói Thương Nhau Đừng Làm Trái Tim Em Đau
Artist: Bich Phuong

Show: Weekly · Daily | Positions · Streams · Both

Date VN
Total 5,130
Peak 194 (5,130)
2018-11-29194 (5,130)
Date VN
Total 3,584
Peak 65 (1,466)
2018-11-21125 (1,014)
2018-11-2265 (1,466)
2018-11-2396 (1,104)